Giới thiệu

Giới thiệu công ty

CÔNG TY VẬT TƯ THIẾT BỊ HOÀNG LONG

Địa chỉ: 42 Phố Vũ – Đại Phúc – TP Bắc Binh – Tỉnh Bắc Ninh
Tel: 0977.117.100 – 01643.981.933 – Email: hoanglongbn1984@gmail.com